REGULAMIN

W kwastiach spornych stosuje sie aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.


Regulamin sklepu

Pełne dane firmy (zwanej dalej Sprzedawcą)

 
MEGAPOL Janusz Drypa

Łowiecka 8

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP  663-149-60-02

e-mail: megapol@drypa.pl

strona www: http://drypa.pl

 

Tel. 041/25-28-040, Tel./Fax 041/25-14-419


Prosimy sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze i w uzasadnionym przypadku spisać protokół szkody.
Pamiętaj, by przy odbiorze przesyłki dokładnie sprawdzić stan opakowania. Gdyby okazało się uszkodzone, koniecznie poproś kuriera o wypełnienie protokołu szkody. Osoba dostarczająca przesyłkę wie, że na Twoją prośbę ma obowiązek wypełnić protokół. Wysyłane przez nas towary są ubezpieczone.Reklamacje prosimy złożyć bezpośrednio pod adres e-mail.megapol@drypa.pl

Sprzedaż dla firm - dokumenty / f.vat lub paragon.

  

1. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotami sprzedaży Sprzedawcy są podzespoły oraz kompletne instalacje samochodowe układów LPG, a także akcesoria i części motoryzacyjne. Wszystkie zaprezentowane na stronie internetowej sklepu przedmioty można obejrzeć osobiście w siedzibie firmy.

2. Realizacja zamówień

a) podstawowym warunkiem realizacji dokonanego zakupu jest prawidłowo wypełniony przez Kupującego formularz zamówienia

b) Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia złożonego z naruszeniem procedury składania zamówienia

c) Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury/paragonu

d) Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane na adres odbiorcy


e) do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub na życzenie faktura VAT

f) wszystkie ceny podane są w złotych polskich

g) cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia

h) po złożeniu zamówienia towar rezerwowany jest dla Kupującego na czas 7 dni. W przypadku braku odbioru towaru w tym terminie lub braku wpłaty za zamówienie - nie gwarantujemy dostępności towaru

3. Wysyłka towarów

a) towar wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.

b) towar wysyłamy w dni robocze w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy
c) do odbioru osobistego zapraszamy na ul. Łowiecką 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-16

e) Sprzedawca prowadzi sprzedaż przedmiotów również poza granice Polski

f) Sprzedawca wystawia dowód sprzedaży/fakturę oraz dokument umożliwiający wywóz zakupionego przedmiotu poza granice Polski  

4. Dane bankowe

 

 

Nr konta głównego dla rozliczeń w walucie PLN:

 

ING BANK SLASKI 10 1050 1461 1000 0090 7275 1283

 

 

MEGAPOL Janusz Drypa

Łowiecka 8

26-110 Skarżysko-KamiennaNr konta:

 

ING BANK SLASKI 10 1050 1461 1000 0090 7275 1283

 

 

 

Dla rozliczeń w walucie EURO:

 

Nr konta/Iban: PL21 1050 1461 1000 0090 7275 0988

SWIFT / BIC: INGBPLPW

Dane banku:

ING Bank Śląski S.A.
40-086 Katowice
ul. Sokolska 34 

 


5. Procedura reklamacyjna


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem megapol@drypa.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (jak wyżej). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i w związku z tym przy uszkodzeniach mechanicznych towaru zaleca się dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego protokołu szkody spisanego przez kuriera przy odbiorze przesyłki, albo w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki. W tym przypadku sugeruje się także dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego fotografii uszkodzeń. Wyżej wymienione dokumenty wymagane są przez firmę kurierską, która rozpatruje te reklamacje, jednakże nie są warunkiem koniecznym do zgłoszenia przez Kupującego reklamacji do Sprzedawcy.
Sugeruje się, aby reklamowany towar pozostał do czasu rozpatrzenia reklamacji u Kupującego. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca każdorazowo uzgodni z Kupującym sposób odebrania reklamowanego towaru.   
Sprzedawca nie przyjmuje niezamówionych przesyłek za pobraniem.
Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Kupującego, Kupujący może zwrócić się o rozstrzygnięcie jego sprawy do sądu powszechnego, albo zwrócić się o mediację do sądu polubownego np. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy właściwym miejscowo dla Konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W celu wszczęcia procedury mediacyjnej lub polubownego rozstrzygania sporu należy złożyć odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w sekretariatach każdego sądu polubownego lub na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych. Postępowanie przed sądem polubownym jest co do zasady bezpłatne.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się również pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Aby odstąpić od umowy zawartej poprzez sklep internetowy firmy MEGAPOL należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli przed upływem 14 dni, pisząc na adres e-mail: megapol@drypa.pl .  Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres:

  

MEGAPOL Janusz Drypa

Łowiecka 8

26-110 Skarżysko-Kamienna


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór poniżej):
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dane sprzedawcy:

MEGAPOL Janusz Drypa

Łowiecka 8

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem

 

 przedsiębiorstwa

 

 

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych towarów: ……….………………………………………………………………………………………………………….,
numer zamówienia:……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)W przypadku odstąpienia od Umowy koszty dostawy zwracanego towaru ponosi Kupujący.

 0.0323s, 1404kB, 1676kB
// //