REGULAMIN


Sprzeda┼╝ towarów dla fachowców z bran┼╝y autogazu.


Regulamin sklepu

Pe┼éne dane firmy (zwanej dalej Sprzedawc─ů)

 
MEGAPOL Janusz Drypa

łowiecka 8

26-110 Skar┼╝ysko-Kamienna

NIP  663-149-60-02

e-mail: megapol@drypa.pl

strona www: http://drypa.pl

 

Tel. 041/25-28-040, Tel./Fax 041/25-14-419


Prosimy sprawdzi─ç stan przesy┼éki przy odbiorze i w uzasadnionym przypadku spisa─ç protokó┼é szkody.
Pami─Ötaj, by przy odbiorze przesy┼éki dok┼éadnie sprawdzi─ç stan opakowania. Gdyby okaza┼éo si─Ö uszkodzone, koniecznie popro┼Ť kuriera o wype┼énienie protoko┼éu szkody. Osoba dostarczaj─ůca przesy┼ék─Ö wie, ┼╝e na Twoj─ů pro┼Ťb─Ö ma obowi─ůzek wype┼éni─ç protokó┼é. Wysy┼éane przez nas towary s─ů ubezpieczone. Reklamacje prosimy z┼éó┼╝ bezpo┼Ťrednio pod adres e-mail.megapol@drypa.pl

Sprzeda┼╝ dla firm - dokumenty / f.vat lub paragon.

  

1. Przedmiot sprzeda┼╝y

Przedmiotami sprzeda┼╝y Sprzedawcy s─ů podzespo┼éy oraz kompletne instalacje samochodowe uk┼éadów LPG, a tak┼╝e akcesoria i cz─Ö┼Ťci motoryzacyjne. Wszystkie zaprezentowane na stronie internetowej sklepu przedmioty mo┼╝na obejrze─ç osobi┼Ťcie w siedzibie firmy.

2. Realizacja zamówie┼ä

a) podstawowym warunkiem realizacji dokonanego zakupu jest prawid┼éowo wype┼éniony przez Kupuj─ůcego formularz zamówienia

b) Sprzedawca mo┼╝e odmówi─ç realizacji zamówienia z┼éo┼╝onego z naruszeniem procedury sk┼éadania zamówienia

c) Kupuj─ůcy mo┼╝e wprowadzi─ç zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury/paragonu

d) Kupuj─ůcy nie mo┼╝e anulowa─ç zamówienia, które ju┼╝ zosta┼éo wys┼éane na adres odbiorcy


e) do ka┼╝dego zamówienia do┼é─ůczany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub na ┼╝yczenie faktura VAT

f) wszystkie ceny podane s─ů w z┼éotych polskich

g) cena podana przy ka┼╝dym produkcie jest wi─ů┼╝─ůca w chwili z┼éo┼╝enia przez Kupuj─ůcego zamówienia

h) po z┼éo┼╝eniu zamówienia towar rezerwowany jest dla Kupuj─ůcego na czas 7 dni. W przypadku braku odbioru towaru w tym terminie lub braku wp┼éaty za zamówienie - nie gwarantujemy dost─Öpno┼Ťci towaru

3. Wysy┼éka towarów

a) towar wysy┼éamy za po┼Ťrednictwem Poczty Polskiej lub przesy┼ék─ů kuriersk─ů.

b) towar wysy┼éamy w dni robocze w ci─ůgu 48h od momentu zaksi─Ögowania wp┼éaty na koncie Sprzedawcy
c) do odbioru osobistego zapraszamy na ul. ┼éowieck─ů 8, 26-110 Skar┼╝ysko-Kamienna od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 9-16

e) Sprzedawca prowadzi sprzeda┼╝ przedmiotów równie┼╝ poza granice Polski

f) Sprzedawca wystawia dowód sprzeda┼╝y/faktur─Ö oraz dokument umo┼╝liwiaj─ůcy wywóz zakupionego przedmiotu poza granice Polski  

4. Dane bankowe

 

 

Nr konta g┼éównego dla rozlicze┼ä w walucie PLN:

 

ING BANK SLASKI 10 1050 1461 1000 0090 7275 1283

 

 

MEGAPOL Janusz Drypa

łowiecka 8

26-110 Skar┼╝ysko-Kamienna

 

Nr konta:

 

ING BANK SLASKI 10 1050 1461 1000 0090 7275 1283

 

 

 

Dla rozliczeń w walucie EURO:

 

Nr konta/Iban: PL21 1050 1461 1000 0090 7275 0988

SWIFT / BIC: INGBPLPW

Dane banku:

ING Bank ┼Ül─ůski S.A.
 


5. Procedura reklamacyjna


Kupuj─ůcy mo┼╝e sk┼éada─ç Sprzedawcy reklamacje dotycz─ůce zawartej Umowy pod adresem megapol@drypa.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (jak wy┼╝ej). Poprawnie z┼éo┼╝ona reklamacja powinna zawiera─ç co najmniej: imi─Ö, nazwisko, adres, adres e-mail Kupuj─ůcego, dat─Ö zawarcia Umowy stanowi─ůcej podstaw─Ö reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem ┼╝─ůdania Kupuj─ůcego, wszelkie okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůce reklamacj─Ö.

Je┼╝eli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj─ů uzupe┼énienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedaj─ůcy zwraca si─Ö do sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö o jej uzupe┼énienie we wskazanym zakresie. Wszystkie przesy┼éki s─ů ubezpieczone i w zwi─ůzku z tym przy uszkodzeniach mechanicznych towaru zaleca si─Ö do┼é─ůczenie do zg┼éoszenia reklamacyjnego protoko┼éu szkody spisanego przez kuriera przy odbiorze przesy┼éki, albo w ci─ůgu 7 dni od przyj─Öcia przesy┼éki. W tym przypadku sugeruje si─Ö tak┼╝e do┼é─ůczenie do zg┼éoszenia reklamacyjnego fotografii uszkodze┼ä. Wy┼╝ej wymienione dokumenty wymagane s─ů przez firm─Ö kuriersk─ů, która rozpatruje te reklamacje, jednak┼╝e nie s─ů warunkiem koniecznym do zg┼éoszenia przez Kupuj─ůcego reklamacji do Sprzedawcy.
Sugeruje si─Ö, aby reklamowany towar pozosta┼é do czasu rozpatrzenia reklamacji u Kupuj─ůcego. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca ka┼╝dorazowo uzgodni z Kupuj─ůcym sposób odebrania reklamowanego towaru.   
Sprzedawca nie przyjmuje niezamówionych przesy┼éek za pobraniem.
Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowied┼║ na reklamacj─Ö wysy┼éana jest na podany przez Kupuj─ůcego adres e-mail b─ůd┼║ na adres poczty tradycyjnej.

Je┼╝eli Sprzedawca nie uzna┼é reklamacji Kupuj─ůcego, Kupuj─ůcy mo┼╝e zwróci─ç si─Ö o rozstrzygni─Öcie jego sprawy do s─ůdu powszechnego, albo zwróci─ç si─Ö o mediacj─Ö do s─ůdu polubownego np. do Sta┼éego Polubownego S─ůdu Konsumenckiego przy w┼éa┼Ťciwym miejscowo dla Konsumenta Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. W celu wszcz─Öcia procedury mediacyjnej lub polubownego rozstrzygania sporu nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dost─Öpne s─ů w sekretariatach ka┼╝dego s─ůdu polubownego lub na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowych. Post─Öpowanie przed s─ůdem polubownym jest co do zasady bezp┼éatne.
Informacje o sposobie dost─Öpu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajduj─ů si─Ö równie┼╝ pod nast─Öpuj─ůcym adresem: www.uokik.gov.pl  w zak┼éadce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Prawo Kupuj─ůcego do odst─ůpienia od umowy

W ci─ůgu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupuj─ůcy mo┼╝e odst─ůpi─ç od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupuj─ůcego p┼éatno┼Ťci, przy czym je┼╝eli Kupuj─ůcy wybra┼é sposób dostarczenia rzeczy inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu Kupuj─ůcemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Aby odst─ůpi─ç od umowy zawartej poprzez sklep internetowy firmy MEGAPOL nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç Sprzedawcy stosowne o┼Ťwiadczenie woli przed up┼éywem 14 dni, pisz─ůc na adres e-mail: megapol@drypa.pl .  Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç ze wzoru odst─ůpienia od umowy, podanego poni┼╝ej.

Przesyłkę należy nadać na adres:

  

MEGAPOL Janusz Drypa

łowiecka 8

26-110 Skar┼╝ysko-Kamienna


O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy (wzór poni┼╝ej):
(O┼Ťwiadczenie to nale┼╝y wype┼éni─ç i odes┼éa─ç tylko w przypadku ch─Öci odst─ůpienia od umowy)
Dane sprzedawcy:

MEGAPOL Janusz Drypa

łowiecka 8

26-110 Skar┼╝ysko-Kamienna

 

 

O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç lub poza lokalem

 

 przedsi─Öbiorstwa

 

 

Ja……………………………….niniejszym informuj─Ö o moim odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuj─ůcej/ych towarów: ……….………………………………………………………………………………………………………….,
numer zamówienia:……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imi─Ö i nazwisko…………………………………………………………. 
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)W przypadku odst─ůpienia od Umowy koszty dostawy zwracanego towaru ponosi Kupuj─ůcy.

 

  W kwastiach spornych stosuje sie aktualnie obowi─ůzuj─ůce przepisy Kodeksu Cywilnego.