EKOLOGIA

 LPG a środowisko naturalne

Skład wykorzystywanej do zasilania silnika mieszanki paliwowo-powietrznej pokazuje nam , że LPG jest w pełni ekologicznym paliwem. Mieszanka gazowo-powietrzna jest dokładnie spalana nawet bez katalizatora. Ma to bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie zawartości szkodliwych substancji zawartych w spalinach. Wykonane w Instytucie Transportu Samochodowego badania jednoznacznie pokazują, że zawartość tlenku węgla, różnych tlenków azotu i węglowodorów w spalinach LPG jest dużo niższa niż w przypadku spalin benzyny lub ropy. Również brak związków ołowiu i siarczanów w spalinach jak i w samej mieszance paliwowo-powietrznej  powoduje  wymierne korzyści dla środowiska.

Celem ochrony środowiska naturalnego człowieka wprowadzono ograniczenia emisji spalin ustalając limit zawartości  toksyn "wyrzucanych" do atmosfery poprzez określenie dopuszczalnych norm emisji spalin.

EURO3
- dopuszczalna górna zawartość tlenków węgla - do 2.3g/km,
- dopuszczalna górna zawartość węglowodorów - do 0.15g/km,
- dopuszczalna górna tlenków azotu - do 0.15g/km.

EURO4
- dopuszczalna górna zawartość tlenków węgla - do 1g/km,
- dopuszczalna górna zawartość węglowodorów - do 0.1g/km,
- dopuszczalna górna tlenków azotu - do 0.08g/km.

Obliczono iż przy zasilaniu lpg zanieczyszczenia powodowane pracą sinika są niższe w przypadku :
-  węglowodorów do 50%,
- dwutlenku węgla do 15%,
- tlenku węgla do 20%.

Podsumowując - wykorzystanie auto gazu do zasilania silników spalinowych wywołuje pozytywne skutki w postaci:
- niskiej emisji spalin,
- niskich kosztów eksploatacji,
- powiększenie listy alternatywnych żródeł energii
- pozytywnego wpływu na zdrowie społeczeństwa

© Megapol 0.039s, 1203kB, 1467kB
// //