BEZPIECZNE BUTLE

Bezpieczne butle

Bezpieczne nape┼énianie butli powinno by─ç realizowane zgodnie z zarz─ůdzeniem Ministra Gospodarki w nast─Öpuj─ůcym zakresie:
* sprawdzenie stanu technicznego butli przed nape┼énieniem i sprawdzeniu wa┼╝no┼Ťci badania okresowego
*nape┼énianie butli na urz─ůdzeniach maj─ůcych automatyczne odci─Öcie dop┼éywu gazu
*posiadanie urz─ůdze┼ä do odsysania gazu z butli
*sprawdzeniu stopnia napełnienia butli
*sprawdzanie szczelno┼Ťci butli

Ponadto butla skierowana do dystrybucji detalicznej powinna posiada─ç instrukcj─Ö jej bezpiecznego przechowywania i przy┼é─ůczenia do przyborów gazowych. Ka┼╝da butla z gazem powinna by─ç tak┼╝e odpowiednio oznakowana zarówno symbolem dotycz─ůcym materia┼éu palnego jak i liczbowym oznakowaniem przewo┼╝onego materia┼éu.
Butle dostarczane odbiorcom i powracaj─ůce od nich wystawione s─ů na do┼Ť─ç trudne warunki, zw┼éaszcza podczas transportu samochodowego po drogach cz─Östo wyboistych i zakurzonych. Dlatego ka┼╝da butla powinna by─ç umyta albo oczyszczona w inny sposób oraz sprawdzona przed jej ponownym nape┼énieniem przez jej prawowitego w┼éa┼Ťciciela.
Butle odpowiednie do nape┼éniania, to butle które spe┼éniaj─ů nast─Öpuj─ůce warunki:
- Posiadaj─ů czyteln─ů tabliczk─Ö znamionow─ů;
- Podana jest data oraz pojemno┼Ť─ç wodna butli;
- Podane jest oznaczenie produktu i netto napełnienia;
- Nie minęła data ponownego badania;
- Podany jest znak jednostki kontrolnej;
- Butle s─ů szczelne;
- Butle nie posiadaj─ů wad.

Butle po nape┼énieniu powinny by─ç poddane kontroli nape┼énienia, aby sprawdzi─ç czy nie zosta┼é przekroczony maksymalny poziom nape┼énienia butli. Butle niedope┼énione lub przepe┼énione nale┼╝y doprowadzi─ç do w┼éa┼Ťciwego stanu przez dope┼énienie brakuj─ůcej lub usuni─Öcie nadmiernej ilo┼Ťci gazu. Butle po dope┼énieniu lub usuni─Öciu nadmiaru gazu nale┼╝y ponownie sprawdzi─ç.Butle przeznaczone do badania okresowego, to butle w których :
- Up┼éyn─ů┼é termin ponownego badania butli;
- Nie jest mo┼╝liwe stwierdzenie, czy up┼éyn─ů┼é termin ponownego badania butli;
- Butli nie mo┼╝na zidentyfikowa─ç.

Butle nieszczelne, to butle w których:
- Nieszczelne lub uszkodzone zawory nale┼╝y zast─ůpi─ç zaworami sprawnymi;
- Nieszczelne po┼é─ůczenie butla-zawór nale┼╝y uszczelni─ç, je┼╝eli uszkodzony jest gwint zaworu – wymieni─ç zawór, je┼╝eli uszkodzony jest gwint butli – z┼éomowa─ç.

Butle wymagaj─ůce dodatkowego sprawdzenia, to butle z nast─Öpuj─ůcymi wadami:
- Butle nape┼éniane wed┼éug wagi, w których brakuje b─ůd┼║ jest nieczytelna tara, nale┼╝y sprawdzi─ç oraz umie┼Ťci─ç tar─Ö;
- Uszkodzone os┼éony z uchwytami do przenoszenia, uszkodzone stopy, wgniecenia powierzchni butli, uszkodzenia spowodowane ogniem lub korozj─ů. Szczególnie nale┼╝y sprawdzi─ç powierzchni─Ö butli w rejonie stopy, pod k─ůtem wyst─Öpowania zmian spowodowanych dzia┼éaniem korozji. Sprawdzenia tego typu uszkodze┼ä i wydanie decyzji czy nadaj─ů si─Ö one do nape┼éniania, renowacji lub z┼éomowania, powinna dokona─ç osoba przeszkolona, z odpowiednimi kwalifikacjami i do┼Ťwiadczeniem.
 

┼╣ród┼éo: http://www.pogp.pl/public/view_.php?article_id=194