WYSYŁKA I ZWROTY

 

Zamówione produkty dostarczamy na terenie Polski i za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej lub transport własny MEGAPOL.

Prosimy o prawidłowe wypełnianie danych adresowych.

Czas dostarczenia przesyłki przez:
Kuriera - według regulaminu kuriera.
Poczty Polskiej - według regulaminu Poczty Polskiej.
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera lub kierowcy sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

Megapol, Łowiecka 8, 26-110 Skarżysko Kamienna, megapol@drypa.pl, 041 2514419 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
Megapol, Łowiecka 8, 26-110 Skarżysko Kamienna,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Megapol, Łowiecka 8, 26-110 Skarżysko Kamienna, megapol@drypa.pl, 041 2514419

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Zwrot zakupionych towarów
jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową w chwili jego wydania(Poprzez umowę należy w tym przypadku rozumieć ogólne postanowienia zawarte w regulaminie oraz informacje producenta zawarte na stronie prezentującej dany produkt).
1. Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni i zwrócić towar nie później niż w terminie 14 dni.
3. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.

4. Równowartość zwróconego towaru otrzymuje klient  zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.


Sprzedawane w sklepie internetowym Megapol części do instalacji gazowych posiadają trwałe oznaczenia homologacyjne. Przeznaczenie części jest ściśle określone w homologacji a także w instrukcjach i schematach producentów. Dane na temat homologacji i przeznaczenia umieszczone są również w opisach towarów na stronie Megapolu. W związku z tym nie zachodzi potrzeba rozpakowywania przesyłki w granicach zwykłego zarządu w celu np. przymiarki. sprawdzenia koloru itp.
Montażem i serwisem instalacji gazowych mogą zajmowac sie firmy homologowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Z uwagi na regulacje prawne odnośnie montażu i serwisu instalacji gazowych stroną właściwą do oceny prawidłowego działania sprzedawanych części do instalacji gazowych jest firma posiadajaca ukończone przeszkolenie u producenta instalacji i będąca na wykazie Instytutu Transportu Samochodowego. Wykaz uprawnionych firm dostępny jest na stronie Instytutu Transportu Samochodowego  - Instalacje LPG - Lista dealerów oraz na stronie głównej Megapolu w zakładce - Warsztaty. Jest ich w całej Polsce około 4000 (cztery tysiące).0.0438s, 1209kB, 1472kB
// //