WYSYŁKA I ZWROTY

 

Zamówione produkty dostarczamy na terenie Polski i za po┼Ťrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej lub transport w┼éasny MEGAPOL.

Prosimy o prawidłowe wypełnianie danych adresowych.

Czas dostarczenia przesyłki przez:
Kuriera - według regulaminu kuriera.
Poczty Polskiej - według regulaminu Poczty Polskiej.
W przypadku, gdy opakowanie przesy┼éki nosi znamiona uszkodzenia nale┼╝y w obecno┼Ťci kuriera lub kierowcy sporz─ůdzi─ç protokó┼é szkody nie przyjmuj─ůc towaru.

Prawo do odst─ůpienia od umowy
Pouczenie o prawie do odst─ůpienia od umowy
Prawo odst─ůpienia od umowy

Maj─ů Pa┼ästwo prawo odst─ůpi─ç od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst─ůpienia od umowy wygasa po up┼éywie 14 dni od dnia, w którym weszli Pa┼ästwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna ni┼╝ przewo┼║nik i wskazana przez Pa┼ästwa wesz┼éa w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy, musz─ů Pa┼ästwo poinformowa─ç nas

Megapol, ┼üowiecka 8, 26-110 Skar┼╝ysko Kamienna, megapol@drypa.pl, 041 2514419 o swojej decyzji o odst─ůpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia (na przyk┼éad pismo wys┼éane poczt─ů, faksem lub poczt─ů elektroniczn─ů). Mog─ů Pa┼ästwo skorzysta─ç z wzoru formularza odst─ůpienia od umowy, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.

Aby zachowa─ç termin do odst─ůpienia od umowy, wystarczy, aby wys┼éali Pa┼ästwo informacj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania przys┼éuguj─ůcego Pa┼ästwu prawa odst─ůpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy.

Skutki odst─ůpienia od umowy

W przypadku odst─ůpienia od niniejszej umowy zwracamy Pa┼ästwu wszystkie otrzymane od Pa┼ästwa p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj─ůtkiem dodatkowych kosztów wynikaj─ůcych z wybranego przez Pa┼ästwa sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie pó┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w którym zostali┼Ťmy poinformowani o Pa┼ästwa decyzji o wykonaniu prawa odst─ůpienia od niniejszej umowy. Zwrotu p┼éatno┼Ťci dokonamy przy u┼╝yciu takich samych sposobów p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy przez Pa┼ästwa u┼╝yte w pierwotnej transakcji, chyba ┼╝e wyra┼║nie zgodzili┼Ťcie si─Ö Pa┼ästwo na inne rozwi─ůzanie; w ka┼╝dym przypadku nie ponios─ů Pa┼ästwo ┼╝adnych op┼éat w zwi─ůzku z tym zwrotem. Mo┼╝emy wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:
Megapol, ┼üowiecka 8, 26-110 Skar┼╝ysko Kamienna,  niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym razie nie pó┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Pa┼ästwo o odst─ůpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je┼╝eli ode┼Ťl─ů Pa┼ästwo rzecz przed up┼éywem terminu 14 dni. B─Öd─ů Pa┼ästwo musieli ponie┼Ť─ç bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaj─ů Pa┼ästwo tylko za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy wynikaj─ůce z korzystania z niej w sposób inny ni┼╝ by┼éo to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odst─ůpienia od umowy przez konsumenta jest wy┼é─ůczone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODST─äPIENIA OD UMOWY

(formularz ten nale┼╝y wype┼éni─ç i odes┼éa─ç tylko w przypadku ch─Öci odst─ůpienia od umowy)

Megapol, Łowiecka 8, 26-110 Skarżysko Kamienna, megapol@drypa.pl, 041 2514419

– Ja/My(*) niniejszym informuj─Ö/informujemy(*) o moim/naszym odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuj─ůcych rzeczy(*) umowy dostawy nast─Öpuj─ůcych rzeczy(*) umowy o dzie┼éo polegaj─ůcej na wykonaniu nast─Öpuj─ůcych rzeczy(*)/o ┼Ťwiadczenie nast─Öpuj─ůcej us┼éugi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imi─Ö i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko je┼╝eli formularz jest przesy┼éany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skre┼Ťli─ç.

 

Zwrot zakupionych towarów
je┼╝eli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umow─ů w chwili jego wydania(Poprzez umow─Ö nale┼╝y w tym przypadku rozumie─ç ogólne postanowienia zawarte w regulaminie oraz informacje producenta zawarte na stronie prezentuj─ůcej dany produkt).
1. Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç zwrotu zakupionego towaru.
2. W przypadku niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů kupuj─ůcy ma prawo do pisemnego odst─ůpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni i zwróci─ç towar nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni.
3. Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest w tym celu niezw┼éocznie poinformowa─ç sprzedawc─Ö za┼é─ůczaj─ůc szczegó┼éowy opis niezgodno┼Ťci towaru z umow─ů.

4. Równowarto┼Ť─ç zwróconego towaru otrzymuje klient  zgodnie z aktualnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami Kodeksu Cywilnego.


Sprzedawane w sklepie internetowym Megapol cz─Ö┼Ťci do instalacji gazowych posiadaj─ů trwa┼ée oznaczenia homologacyjne. Przeznaczenie cz─Ö┼Ťci jest ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlone w homologacji a tak┼╝e w instrukcjach i schematach producentów. Dane na temat homologacji i przeznaczenia umieszczone s─ů równie┼╝ w opisach towarów na stronie Megapolu. W zwi─ůzku z tym nie zachodzi potrzeba rozpakowywania przesy┼éki w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu w celu np. przymiarki. sprawdzenia koloru itp.
Monta┼╝em i serwisem instalacji gazowych mog─ů zajmowac sie firmy homologowane przez Ministerstwo Infrastruktury. Z uwagi na regulacje prawne odno┼Ťnie monta┼╝u i serwisu instalacji gazowych stron─ů w┼éa┼Ťciw─ů do oceny prawid┼éowego dzia┼éania sprzedawanych cz─Ö┼Ťci do instalacji gazowych jest firma posiadajaca uko┼äczone przeszkolenie u producenta instalacji i b─Öd─ůca na wykazie Instytutu Transportu Samochodowego. Wykaz uprawnionych firm dost─Öpny jest na stronie Instytutu Transportu Samochodowego  - Instalacje LPG - Lista dealerów oraz na stronie g┼éównej Megapolu w zak┼éadce - Warsztaty. Jest ich w ca┼éej Polsce oko┼éo 4000 (cztery tysi─ůce).