OGÓLNIE O CNG

 CNG (ang. Compressed Natural Gas) jest to paliwo - gaz ziemny w postaci sprężonej do ciśnienia 20-25 MPa. Służy do napędu pojazdów silnikowych zarówno z zapłonem iskrowym jak i z samoczynnym. Na świecie jeździ ponad 4 miliony samochodów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Funkcjonuje ponad 8000 stacji zasilanych tym paliwem.

Wartość energetyczna 1 m3 w warunkach normalnych (Nm3) jest w przybliżeniu równa 1 litrowi benzyny. Masa 1 Nm3 gazu ziemnego wynosi w przybliżeniu 0,7 kg i jest uzależniona od składu gazu.
Światowym liderem w liczbie samochodów napędzany CNG jest Argentyna. Według danych „The Gas Vehicle Report” w Argentynie znajduje się 1 400 000 tego typu pojazdów. Na drugim miejscu znajduje się Brazylia z 921 tysiącami samochodów na CNG, na trzecim zaś Pakistan z 475 tysiącami samochodów. Polska zajmuje odległe miejsce z 771 pojazdami napędzanymi CNG. Najwięcej - 40 autobusów zasilanych CNG jeździ obecnie w Rzeszowie oraz między innymi w Radomiu, gdzie jest ich 25. Aktualnie w 23 polskich miastach porusza się 272 autobusy zasilane tym paliwem.

CNG w USA
Na rynku amerykańskim od dawna są sprzedawane samochody zasilane gazem ziemnym. W Stanach Zjednoczonych, jako zachętę do kupna samochodów zasilanych gazem ziemnym, wprowadzono wiele znaczących ulg podatkowych:
  • obniżenie podatku „autostradowego” na CNG i LPG,
  • zwrot 80% różnicy kosztów pojazdu (lub przeróbki),
  • ulgi podatkowe za ciężarówki (do 50 000 USD) i za stację tankowania (do 100 000 USD).
Efektem prowadzonej polityki fiskalnej jest:
  • 130 000 pojazdów zasilanych CNG (NGVs - Natural Gas Vehicles) oraz LPG,
  • ponad 1 300 stacji tankowania CNG.
Amerykański akt legislacyjny Clean Air Act zakłada zwiększenie do 2010 r. liczby pojazdów CNG i LPG do 4 mln.
Ambitny program wykorzystania pojazdów CNG przedstawiła amerykańska poczta (USPS – US Postal Service), która ma największą flotę pojazdów cywilnych na świecie. W latach 1991-1996 zaadaptowano do zasilania CNG 7 300 tzw. pojazdów wieloletniej eksploatacji (LLVs). Okazało się jednak, że podzespoły jakimi wówczas dysponowano były zawodne. Samochody były dwupaliwowe, ale stopień wykorzystania CNG nie był wysoki. Zdecydowano się wówczas na modernizację tych pojazdów i skupienie ich eksploatacji w pobliżu stacji tankowania. W 1998 roku poczta otrzymała specjalne fundusze na montaż osłon zbiorników ciśnieniowych oraz dwóch zbiorników w każdym pojeździe. Firma ta w dalszym ciągu wykazuje zainteresowanie CNG.
Problemy
Zasadnicze problemy przy zasilaniu CNG polegają na:
  • konieczności instalacji butli wysokociśnieniowych (a przez to dość ciężkich)
  • wątpliwej opłacalności w przypadku zastosowania dla silnika z zapłonem samoczynnym.
  • konieczność zabudowania iskrowego układu zapłonowego w przypadku montażu w silniku z zapłonem samoczynnym
Są kraje, gdzie produkowano i stosowano silniki o zapłonie iskrowym o dużej pojemności skokowej (szczególnie rynek USA). Tam zastosowanie instalacji CNG ma duże znaczenie praktyczne.
W krajach, gdzie występuje silna dominacja silników diesla w transporcie zastosowanie zasilania CNG jest bardziej problematyczne.
 


0.0384s, 1209kB, 1472kB
// //