(ID:53591)
Oringi - Oringi NBR 70 Sh -
O-ring 38 mm x 2.5 mm 70 Sh/NBR


Oringi - Oringi NBR 70 Sh - - O-ring 38 mm x 2.5 mm 70 Sh/NBR
Cena detaliczna: 0.26 Złoty
Cena: 0.26 złoty
Cena: 0.06 EUR
BRUTTO
WAGA (1szt):
0.0005 kG

Sztuk:
Ilosc minimalna do zakupu: 20

Oring 38 mm x 2.5 mm 70 Sh/NBR

Producent:
Azja

Przeznaczenie / zalecenia:
Pierścień uszczelniający o przekroju kołowym
Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym typ O-ring. Mają głównie
zastosowanie w węzłach uszczelniających statycznych rzadziej w ruchowych.
Wykonywane są standardowo z gum typu NBR; FKM; EPDM, VMQ ponadto AU,
CR, FFKM i innych w zakresie twardości: 40 ÷ 95 ºShA. Wymagają zabudów
zamkniętych, a powyżej ciśnienia 10MPa zalecane jest stosowanie pierścieni
oporowych. Maksymalne ciśnienie pracy 40MPa.
Ze względu na bardzo dużą ilość rodzajów gum opisane zostaną tylko gatunki gumy najczęściej stosowane w przemyśle.

EPDM
EPDM (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy) - guma usieciowana w procesie wulkanizacji nadtlenkowej lub siarkowej. Posiada dobrą zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem sił mechanicznych. Guma ta jest odporna na działanie warunków atmosferycznych m.in. na ozon, wodę (zimną i gorącą), lekkie kwasy i zasady, wysoką temperaturę (do +130°C) oraz jest elastyczna w temperaturze do -50°C. Guma ta jest również odporna na działanie detergentów, roztworów mydła i środków piorących i płyny hamulcowe na bazie glikoli. Nie jest odporna na działanie smarów i olejów mineralnych, węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i chlorowanych. W zależności od napełniaczy i domieszek można uzyskać twardośc w zakresie 40° - 90° Shore"a. Dzięki swoim właściwością stała się najczęściej stosowanym surowcem w przemyśle gumowym. Stosuje się ją szeroko w przemyśle motoryzacyjnym (amortyzatory, dętki, opony, uszczelki drzwiowe, odbijaki), przemyśle budowlanym (uszczelnienia pokryć dachowych, uszczelki w rynnach, odboje drzwiowe, uszczelki okienne i drzwiowe, węże hydrauliczne, osłony kabli, uszczelki kanalizacyjne), przemyśle AGD (uszczelki płaskie węży pralek, piecyków do wody itp) oraz wszędzie tam gdzie wymaga się od gumy odporności na czynniki atmosferyczne.

SBR
SBR - Kauczuk butadienowo-styrenowy jest kopolimerem butadienu i styrenu. Guma o właściwościach elastycznych podobnych do kauczuku naturalnego. Wykazuje zwiększoną odporność na działanie czynników atmosferycznych m.in ozonu, wody i wysokie temperatury. Jest odporna na alkohole oraz kwasy i zasady nieorganiczne. Natomiast jest nieodporna na działanie smarów i olejów mineralnych, benzynę i węglowodory alifatyczne aromatyczne i chlorowane. Stosowana głownie do produkcji różnych uszczelek w przemyśle motoryzacyjnym (uszczelki elementów układu hamulcowego, uszczelki płynu do spryskiwaczy, uszczelki układu chłodzenia silnika, opony) oraz w przemyśle obuwniczym (podeszwy butów).

NBR

NBR (Nityl)- Bardz popularna guma zwana potocznie gumą olejoodporną. Guma ta jest kopolimerem butadienu i akrylonitrylu, procentowy skład tych związków decyduje o jej odporności na oleje i niską temperaturę. Zależnie od mieszanki może pracować od -30°C do 100°C. Guma odporna na oleje silnikowe, opałowe, transformatorowe, smary, płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, alkohole, wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach, wodę do 60°C. Świetnie pracuje w ścisku, przy dużych ciśnieniach. Guma ta wykazuje niska odpornośc na oleje i smary silikokowe, płyny hamulcowe na bazie glikolu, ciecze hydrauliczne typu HFD, stężone kwasy i ługi, węglowodory aromatyczne i chlorowane (np. benzen, tri), estry. Szeroko stosowany w hydraulice i pneumatyce (uszczelki, pierścienie uszczelniające typu "O" - Oringi, osłonypierścienie uszczelniające typu "UN","A", "AO", "Z", "U1" i "U2", mieszki)oraz wszędzie tam gdzie wymaga się od wyrobów gumowych pracy w scisku, przy dużych cisnieniach pod wpływem smarów i olejów. Wykonuje się z niej weże do olejów i paliwa.

HNBR
HNBR (Kauczuknitrylowy uwodorniony) - Kauczuk akrylonitrylowy jest kopolimerem akrylonitrylu oraz butadienu przy czym uwodornienie podwójnego wiązania komponentu butadienowego nastąpiło całkowicie lub częściowo. Sieciowanie nadtlenkowe poprzez podwójne wiązanie podnosi stabilność utleniającą i temperaturową. Wyroby gumowe przygotowane w ten sposób charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz posiadają zwiększoną odpornością na ścieranie. Guma na bazie kauczuku HNBR wykazuje zwiększoną odporność na media w stosunku do gum opartych o kauczuk NBR. Zależnie od mieszanki może pracować od -30°C do 150°C. Guma odporna na tłuszcze roślinne i zwierzęce (krótkotrwale w temp. do 170°C), ozon, paliwa dieslowskie, węglowodany alifatyczne jak: benzyna, propan-butan, płyny hydrauliczne na bazie olejów mineralnych, ozcieńczone kwasy, zasady i sole (nawet w podwyższonej temp.), kwaśne gazy i mieszaniny glikoli z wodą do 150°C. Guma nieodporna na wodę, oleje i smary silnikowe z dodatkiem ochraniaczy antykorozyjnych oraz paliwa o wysokiej zawartości związków aromatycznych (benzyna, mieszanki alkoholowe) ketonów, estrów, eterów itp. Guma wykożystywana do produkcji pierścieni uszczelniających typu "O" - oringi, osłon oraz pierścieni uszczelniających typu "UN".

BR
BR - Guma oparta o polimer butadienu. Guma ta wykazuje wysoką elastyczność, odporność na ścieranie i wpływ światła. Zależnie od mieszanki może pracować od -60°C do 100°C.Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami w niskich i wysokich temperaturach. Guma ta prawie nie występuje w czystej postaci, uzywa się jej do sworzenia mieszanek NR i SBR wykozystywanych do produkcji taśm, pasów klinowych, dętek i opon. Guma odporna na alkohole, wodę, zasady i rozcieńczone kwasy, natomiast nieodporna na węglowodory.

CR
CR - Guma oparta o kauczuk chloroprenowy. Wulkanizaty chloroprenowe charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie atmosferyczne, ozon, czynniki chemiczne i na płomienie. Guma CR jest odporna na oleje i smary silnikowe, olej napędowy, ozon, freon, wodę i parę wodną, alkohole, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady i glikole. Wykazuje również średnią odporność na oleje i smary ropopochodne. Niedoporna na paliwa ropopochodne, estry, aminy, węglowodory chlorowane i aromatyczne oraz ketony. Wykozystywana do wyrobów membran, akcesoriów do pieców CO i uszczelnień o nietypowym zastosowaniu. Guma na bazie kauczuku CR zależnie od mieszanki może pracować w temperaturze od -40°C do 110°C.
Uszczelki gumowe

O-ring to gumowe uszczelki, przeznaczone dozapobiegania niepożądanemu wyciekowi gazu lub cieczy. Zdolność uszczelnienia nie zależy wyłącznie od  O-ringa, jednak również od powierzchni zabudowy.
O-ring jest w kształcie torusa (tj. pierścienia z okrągłym przekrojem). Do osadzenia O-ringa służy powierzchnia zabudowy, zwykle rowek z uszczelnianą powierzchnią. Na skutek połączenia O-ringa i przestrzeni uszczelniającej powstaje O-ring.
Do produkcji O-ringów wykorzystywany jest kauczuk syntetyczny w dokładnych tolerancjach wymiarów i wysokiej jakości powierzchni. Zdolność uszczelnienia określana jest poprzez zawór osiowy oraz radialny O-ringa. Guma zachowuje się jak nieściśliwa bardzo gęsta ciecz, o dużym napięciu powierzchniowym. Pod wpływem ciśnienia i osadzenia przekrój O-ringa zmienia kształt.


Zalety O-ringów:

 •     Uszczelnia w szerokim zakresie ciśnień, temperatur i tolerancji
 •     Łatwe utrzymywanie – nie wymagają wyrównywania itp.
 •     Małe zapotrzebowanie powierzchniowe
 •     Niska waga
 •     Możliwość powtórnego zastosowania (w odróżnieniuod nieelastycznych uszczelnień
 •     Długa żywotność podczas prawidłowej eksploatacji
 •     Do błędów O-ringów dochodzi zwykle powoli. Ostrzega on także przed koniecznością wymiany.
 •     Ciągłe sprężenie O-ringów w przypadku zaworu osiowego, zapobiegające jego zdewaluowaniu w odróżnieniu od uszczelki płaskiej
 •     Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie konstrukcyjne 


Rodzaje gumy:


    NBR - Guma nitrylowa (guma olejoodporna, do znormalizowanej techniki uszczelniania)
    AU – Guma poliuretanowa (mechanicznie wysilane w wysokim stopniu O-ringi)
    FKM – Gumy fluorowe (odporne na temperaturę pracy do +200°C)
    SBR – Kauczuk butadienowo-styrenowy (do płynu hamulcowego na bazie glikolowej)
    EPDM – Kauczuk etylenowo-propylenowy (do płynu hamulcowego na bazie glikolowej)
    VMQ –Kauczuk silikonowy (do ekstremalnych minusowych i plusowych temperatur)


Co to jest twardość Sh:

Pomiar twardości aparatem Shore’a
Twardość gumy definiowana jest jako łatwość, z jaką igła o specjalnym kształcie zagłębia się w próbkę gumy. Istnieje kilka skal twardości, które używane są zależnie od rodzaju badanej gumy. W większości przypadków stosowana jest skala twardości według Shore’a. Skala A według Shore’a używana jest do gum miękkich, natomiast skala D przeznaczona jest do gum i tworzyw twardych i bardzo twardych. “0″ w skali A wg Shore’a oznacza materiał miękki jak woda, a “100″ – twardy jak beton.

Pomiarów twardości dokonuje się za pomocą przyrządu zwanego twardościomierzem. Często korzysta się z twardościomierzy ręcznych, jednakże dopiero w warunkach laboratoryjnych możliwe jest znormalizowanie siły i czasu penetracji. Coraz częściej stosowane są twardościomierze cyfrowe, gwarantujące wysoką precyzję pomiaru.

Pomiary twardości zawsze narażone są na relatywnie duże odchylenia. Większość norm przewiduje odchylenia od wartości nominalnej ±5 stopni w skali Shore’a. W zastosowaniach krytycznych uchyb pomiarowy może zostać ewentualnie zredukowany do ±3 stopnie w skali Shore’a. Ten sam pomiar twardości może dać różne wyniki nie tylko dlatego, że wykonywany jest przez różne osoby, ale również z powodu lepko-sprężystych własności gumy.

aparat-shora

Aparat mieszczący się w dłoni przyciska się podstawą do tworzywa. Tępy pręt wystający z podstawy wypychany odpowiednią sprężyną wgniata się w tworzywo, przy czym ustala się równowaga pomiędzy naciskiem sprężyny a reakcją tworzywa. Ponieważ pręt jest połączony odpowiednim mechanizmem ze wskazówką aparatu, w momencie równowagi wskazówka zatrzymuje się na odpowiednim zakresie skali, co umożliwia odczytanie twardości w stopniach Shore’a (°Sh). Skala aparatu obejmuje zakres 0-100°Sh, jest więc skalą umowną. Wszystkie tworzywa na tyle twarde, że pod naciskiem sprężynki aparatu nie wykazują wgłębienia pręta, a więc zarówno diament jaki i np. winidur (nieplastyfikowany PVC) wykazują na skali tego aparatu twardość 100°Sh.

Fabryczny typ aparatu Shore’a zbudowany jest na statywie. Zawsze jednakowy docisk próbki uzyskuje się przez podniesienie stolika za pomocą odpowiedniej dźwigni.

Do badań gumy jest zalecany aparat Shore’a zaopatrzony w iglicę o kącie stożkowym 35° lub iglicę o tych samych wymiarach, zakończoną zaokrągleniem o promieniu 0,1 mm, zamiast tępego wgłębnika. Komplikacje polegają na tym, że istnieją twardościomierze typu A do materiałów miękkich oraz typu C i D do twardych, zaś wyniki uzyskiwane z pomiarów prowadzonych przy użyciu różnych typów twardościomierzy nie są porównywalne.

Zagadnienie sprowadza się więc do stwierdzenia, że przy pomiarze twardości metodą Shore’a konieczne jest podawanie zawsze typu twardościomierza. Należy więc podawać, że tworzywo ma twardość np. 70°Sh A lub 80°Sh C, co oznacza 70°Sh przy użyciu twardościomierza typu A, lub 80°Sh stosując twardościomierz typu C. Jeżeli temperatura pomiaru jest różna od 20°C, podaje się ją w wyniku w sposób następujący: 70°Sh A/28°C lub 80°Sh C/25°C.
omiary metali żelaznych (metoda skleroskopowa Shore’a)

Pomiar skleroskopem Shore’a (opracowanym przez Alberta Ferdynanda Shore’a w 1906 r., w USA) odbywa się metodą dynamiczną[1]. Stosowany jest np. w przypadku dużych przedmiotów, gdy nie można zastosować statycznych metod (tj. skali Rockwella, Brinella, czy Vickersa). Pomiar polega na opuszczeniu specjalnego bijaka[2] (najczęściej o masie 20 g) z określonej wysokości (zwykle 112 mm). Podczas uderzenia część energii opadania zmienia się w odkształcenie sprężyste bijaka i materiału, co wywołuje jego odskok. Wysokość odskoku jest mierzona skalą podzieloną na 130 działek. Twardość 100 jednostek ma stal hartowana niskostopowa. Zaletą pomiaru tą metodą jest niewielkie uszkodzenie powierzchni elementu i szybkość pomiaru. Wadą jest zależność wyniku pomiaru od modułu Younga próbki. Udoskonaleniem i rozszerzeniem tej metody jest metoda Leeba.
Pomiary materiałów niemetalowych (metoda durometrowa Shore’a)

Termin skala twardości Shore’a odnosi się także do metody statycznej pomiaru twardości gumy, elastomerów i sztywnych tworzyw sztucznych[3]. Wynalazcą był wyżej wymieniony Albert F. Shore, który ok. 1915 r. opracował przyrząd nazwany durometrem. Twardość materiałów polimerowych oznacza się metodą Shore’a zgodnie z normą PN-ISO 868, wgłębnikiem wg normy PN-93/C-04206. Aparat mieszczący się w dłoni (są także dokładniejsze stacjonarne przyrządy) dociska się podstawą do tworzywa minimum 10 mm od krawędzi próbki. Wgłębnik (do materiałów miękkich jak guma używany jest wgłębnik zatępiony, do twardszych – igła) wystający z podstawy, wypychany sprężyną wgniata się w materiał, przy czym ustala się równowaga między naciskiem sprężyny a reakcją tworzywa. Po ustaleniu równowagi wskazówka zatrzymuje się na odpowiednim zakresie skali wyrażonej w stopniach Shore’a (0 – 100).

Do materiałów miękkich stosowane są twardościomierze typu A, a typu C i D do twardych. Wyniki uzyskiwane z pomiarów prowadzonych przy użyciu różnych typów twardościomierzy nie są porównywalne dlatego zawsze w wyniku należy podać oznaczenie typu. Zaleca się wykonywanie pomiarów twardości twardościomierzem typu D, gdy twardość wskazana przez twardościomierz typu A wynosi ponad 90. Jeżeli twardość zmierzona za pomocą twardościomierza typu D jest mniejsza niż 20, twardość należy oznaczać twardościomierzem typu A.

Markowe durometry Shore"a były produkowane do ok. 2010 r. przez INSTRON (ITW), który w 1995 r. przejął firmę SHORE INSTRUMENTS, założoną w 1907 r. przez Alberta F. Shore"a.
Uwagi nazewnicze

Mówiąc o twardości Shore’a (Alberta F. Shore’a), skali tej twardości, czy twardościomierzu – należy zaznaczać czy ma się na myśli skleroskop do metali czy durometr do materiałów niemetalowych. W przypadku durometrów należy także zaznaczać typ (A, C, D, 0 itd.), ponieważ nie istnieją durometry uniwersalne. Skalę skleroskopową oznacza się najczęściej symbolami HS, HSD, HSC lub HSc (brak jednolitości). Skale durometrowe oznacza się symbolami Shore A, Shore D itd., lub tradycyjnie po polsku °Sh A, °Sh D itd.
  Uszczelkę o-ring można tworzyć ze sznura gumowego, sznur z gumy olejoodpornej jest doskonałym rozwiązaniem. Dzięki niemu możesz wykonać swoje własne uszczelki wysokiej jakości, które będą pasowały do każdej aplikacji. Potrzebujesz do tego jedynie specjalistyczny klej do gumy z serii np. LOCTITE 406, Wybierz odpowiednią średnicę a następnie przy pomocy urządzenia do cięcia, utnij odpowiednią długość uszczelki i sklej jej końcówki przy pomocy Loctite 406.
Oring z gumy olejoodpornej najczęściej wykonany jest na bazie kauczuku NBR (kauczuk butadienowo-sakrylonitrylowy). Zakres temperatury pracy wynosi od (-35°C) do +100°C, gęstość 1,35 g/cm3, twardość 65 °Sh. Dzięki swoim właściwościom technicznym sznur olejoodporny posiada szerokie zastosowanie w urządzeniach i instalacjach jako o-ring, uszczelka i izolacja. Sznur olejoodporny posiada dobre właściwości izolacyjne zarówno w zakresie utrzymywania ciepła jak i zapobiegania wilgoci, jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i starzenie cieplne.Według fachowca z firmy LANXESS, Guenthera Weymansa, gumy syntetycznej, nie sposób już skwalifikować, jako jednolity produkt. Rozróżniamy już ponad 100 różnych gum syntetycznych, w tym aż 60 unikalnych gum nitrylowych
Do tego nalezy doliczyć mieszanki tych gum o różnych proporcjach, domieszkowane różnego rodzaju napełniaczami, aktywatorami, przyśpieszaczami wulkanizacji itp.


Dane techniczne:
średnica wewnętrzna D - 38mm
grubość d - 2.5mm
średnica zewnętrzna 43mm
twardość Shore"a - 70sh
kolor - czarny
materiał - NBR (guma olejoodporna)
Zakres temperaturowy: od -30°C do +100°C
Odporny na:
węglowodory alifatyczne tj. propan, butan, oleje mineralne i smary, niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo - wodne) i HSC (mieszanki poliglikolu z wodą), oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych, wodę do 60°C, rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach.


W zestawie:

1. O-ring 70 Sh, NBR, 38 mm x 2.5 mm - 1sztuka
 

 Dodatkowo:

- mila i fachowa obsluga
- wysylki krajowe i zagraniczne
- sprzedajemy odbiorcom  hurtowym i detalicznym
- wysylka za pobraniem lub wplata na konto - do wyboru
- towary wysylamy jeśli mamy  taka mozliwosc - natychmiast
- szczegoly uzgadniamy rowniez telefonicznie w dziale handlowym


Towar jest nowy.
Posiada gwarancje producenta.
Podana jest cena brutto.
Wystawiamy paragon lub fakture
 


Megapol
Łowiecka 8
26-110 Skarzysko Kam.
tel/fax(+48) 41/25-14-419, (+48) 41/25-28-040, megapol@drypa.pl


Konto do wplat / złoty polski: 
ING BANK SLASKI - 10 1050 1461 1000 0090 7275 1283

Konto do wpłat / Euro:
Euro account:
ING BANK SLASKI
BIC/SWIFT:  INGBPLPW  
IBAN  -  PL 21 1050 1461 1000 0090 7275 0988

 

Posiadamy uprawnienia do montażu i kontroli samochodowych instalacji gazowych nadane nam przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wydajemy Wyciągi ze Świadectwa Homologacji dla warsztatów montujących instalacje gazowe.
Sprzedajemy części oryginalne z homologacją dla Stacji Kontroli Pojazdów.
Jeśli są to tańsze zamienniki to wyrażnie o tym informujemy w opisie towaru!
Nie komplikujemy sprzedazy! - każdy klient ma prawo grymasić, to są jego pieniadze.
Zakupy w sklepie internetowym nie wymagają logowania się i są bardzo proste.
Wystarczy wpisać żadana ilość towaru, kliknac na koszyk i wypełnić pole z adresem do wysyłki.
Adres email nie jest konieczny, a jesli jest podany to wysylamy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Wszystkie zakupione u nas towary do łącznej wagi 30 kilogramów pakujemy w jedną paczke (nie dotyczy zbiorników, które sa osobnymi paczkami)
Wszystkie towary solidnie pakujemy.
 
Przesyłka może ważyć maksymalnie 30kg. W przypadku przekroczenia tej wagi koszt transportu ulega zmianie i obowiązuje zgodnie z cennikiem kuriera.
Wybor kosztów wysylki jest widoczny podczas skladania zamówienia po przejściu do formularza wysylki.
Wszystkie dane do przelewu i numer konta sa widoczne przy każdym opisie towaru jak również wysylane automatycznym e-mailem bezpośrednio po złozeniu zamowienia

Z uwagi na pracę sklepu w trybie ciągłym, pomiędzy dostawami towarów moga wystąpic chwilowe braki jakiegoś towaru na magazynie. W takim przypadku klient zostanie powiadomiony o najbliższym mozliwym tarminie realizacji jego zamowienia lub braku możliwosci jego realizacji. Klient ma prawo odstapić od realizacji zamowienia w każdej chwili do momentu wysylki towaru. W tym celu wystarczy wysłac email lub zadzwonic pod nr 41 2514419 lub 41 2528040 i odwolac realizacje zamowienia.


Szczegołowa informacja jak zamawiać kliknij :
http://www.drypa.pl/menu177_JAK_ZAMAWIAC.html
Opinie o nas: 
http://www.drypa.pl/index.php?p=pokaz_opinie&sName=OPINIE%20O%20FIRMIE
Pomoc przy rejestracji kliknij:
http://www.drypa.pl/menu93_JAK_SIE_ZAREJESTROWAC.
Wysylka i zwroty:
http://www.drypa.pl/menu17_WYSYLKA_I_ZWROTY.html

Warunki gwarancji:
określają aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego
Regulamin sklepu:
 
http://www.drypa.pl/menu15_REGULAMIN.html
Lista warsztatow uprawnionych do montażu lpg / cng i serwisu instalacji gazowych - zakladka "Warsztaty"
http://www.drypa.pl/index.php?p=wykaz_warsztaty&sName=WARSZTATY
Programy / schematy montażowe - zakładka "Pliki"
http://www.pliki.drypa.pl/index.php?1=1&sName=PLIKI

Uwaga!!!!
NIE! dobieramy części do konkretnych modeli pojazdów, tym zajmuje się mechanik który to będzie montował. Tylko ten mechanik wie jakie rodzaje instalacji  może i umie zamontowac.Oringi - Oringi NBR 70 Sh - - O-ring 38 mm x 2.5 mm 70 Sh/NBR


0.0403s, 1308kB, 1606kB
// //